Rekisteriseloste

 
Rekisteri on Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston asetuksen EU 2016/679 (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) mukainen.
 
1. Rekisterinpitäjä
 
Kustannusosakeyhtiö Kumiorava
Ketoneilikankuja 2 G 14
36240 KANGASALA
Suomi
 
Puhelin: 0503595821
Sähköposti: janne-matti.keisala@kumiorava.fi
ALV-tunnus: FI23471649 
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
 
Janne-Matti Keisala
Kustannusosakeyhtiö Kumiorava
Ketoneilikankuja 2 G 14
36240 KANGASALA
Suomi
 
Puhelin: 0503595821
Sähköposti: janne-matti.keisala@kumiorava.fi
 
3. Rekisterin nimi
 
Kustannusosakeyhtiö Kumioravan verkkokaupan käyttäjärekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
 
Kustannusosakeyhtiö Kumioravan verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
 
5. Rekisterin tietosisältö
 
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
 
Rekisterinpitäjä rekisteröi Kustannusosakeyhtiö Kumioravan verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Kustannusosakeyhtiö Kumioravan verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 
9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
 
10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 
11. Tiedon korjaaminen
 
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.